FEN

razločitvena stran Wikimedie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fen je lahko:

Table info: Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne ko...

Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne kombinacije | Tričrkovne kratice (A-D, E-H, I-L, M-P, Q-T, U-X, Y-Ž) | Vojaške kratice | Seznam kratic

Close