Fen (veter)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Fen (veter) je topel, suh, sunkovit veter, ki piha z gorskih pobočji navzdol v zavetrne doline predvsem srednje Evrope. Izvorno je beseda fen označevala samo veter v Alpah, sedaj pa ga poznamo v glavnem v alpskem in predalpskem svetu. Pojavlja se tudi ob Dinarski pregradi.
Princip njegovega delovanja je bil objasnjen že v sredini 19. stoletja.