cover image

Iliada

From Wikipedia, the free encyclopedia

Iliada (v stari grščini: Ἰλιάς 'Iliás'; omenja se tudi kot Pesem o Ilionu) je ep, napisan v daktilskem heksametru, katerega avtorstvo se tradicionalno pripisuje Homerju. Naslov izhaja iz grškega imena za mesto Troja - Ilion. Dogajanje v epu je izsek iz desetletne vojne med Grki in Trojanci, in sicer zajema 51 dni devetega leta vojne, čas spora med kraljem Agamemnonom in bojevnikom Ahilom. Sestavljen je iz 24 spevov ali 15.693 heksametrov. V slovenščino je Iliado prevedel Anton Sovre. Iliada je skupaj z Odisejo glavni vir za preučevanje grške družbe v obdobju od 12. do 8. stoletja pr. n. št.

AmbrosianIliadPict47Achilles.jpg
Ahil žrtvuje Zevsu
(iz Ambrozijanske Iliade)