cover image

Naselje

naselbina, kjer prebivajo ljudje / From Wikipedia, the free encyclopedia

Nasélje ali kraj je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto. Naselja sestavljajo hiše, gospodarska poslopja in ceste. Nekatera manjša naselja imajo tudi jedro, trgovine, šole in stanovanjske stavbe. Delimo jih na podeželska in urbana naselja te pa ločimo po velikosti in poseljenosti.

Novo_mesto_-_letalski_posnetek.jpg
Naselje Novo mesto z zraka

V Sloveniji je bilo 1. januarja 2016 evidentiranih 6.036 naselij. Po številu naselij je bila največja občina Krško, ki ima 158 naselij. Po le eno naselje so imele občine Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin. Najmlajše naselje, ki je nastalo leta 2013, je Gorica na Medvedjeku v občini Trebnje.[1]

Ki-Gompa_Spiti.jpg
Naselje Ki-Gompa v Indiji