Likovna pesem

From Wikipedia, the free encyclopedia

Likovna pesem ali carmen figuratum (latinsko pesem podoba) je pesem, katere zunanja oblika predstavlja nek predmet, ki je najpogosteje povezan s tematiko pesmi. Lahko so kakršne koli oblike.

Primer likovne pesmi je Prešernova Zdravljica, katere kitice so po obliki podobne vinskemu kelihu, saj je pesem po vrsti napitnica).

  Prijatlji! obrodile
so trte vince nam sladkó,
  ki nam oživlja žile,
  srcé razjásni in oko,
  ki utopi
  vse skrbi,
  v potrtih prsih up budi!