Internetni sleng

seznam Wikimedie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Internetni sleng se je razvil in se uporablja na Internetu. Poznanih je mnogo široko uveljavljenih kratic, ki nastopajo pri sporazumevanju v spletu. Uporabljajo se v elektronski pošti, neposrednem klepetu, na spletnih straneh in zadnje čase vse bolj tudi pri pošiljanju kratkih sporočil SMS. Seveda jih je večina v angleščini oz. vezanih na angleščino, kakšna pa je tudi že poslovenjena.