cover image

Simbol

From Wikipedia, the free encyclopedia

Simból (starogrško σύμβολον: sýmbolon - znamenje) je predmet (oseba, žival, rastlina ...), ki se v danem kontekstu razkriva kot nosilec globlje vsebine ali pa znak za mnoge matematične pojme, kemijske elemente, in tudi znamenje za druge abstraktne pojme.

Religious_symbols.svg
Verski simboli

Simbole glede na zunanjo podobo delimo v pet velikih skupin:

  • grafični simboli (grafična znamenja; črke, številke, ...)
  • fitomorfni simboli (rastline)
  • zoomorfni simboli (živali)
  • antropomorfni simboli (ljudje; npr. pastir - pastir krščanskih duš, ki bedi nad verniki, kot pastir nad ovcami)
  • simboličen prizor (Dejanje ali dogajanje z literarno podlago. Tudi prizori, ki predstavljajo npr. nauk; trgatev, pitje živali iz vodnjaka življenja - vstajenje v večno življenje. Ločevanje ovac od koz - poslednja sodba... Parisova sodba - izbira med tremi načini življenja ...)