Znanost

sistem znanja o bistvenih lastnostih, vzročnih odnosih in zakonitostih narave, tehnike, družbe in mišljenja, opredeljenih v obliki izrazov, kategorij, meritev, zakonov, teorij in hipotez / From Wikipedia, the free encyclopedia

Znánost (latinsko scientiaznanje) se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem. Znanstvena metoda temelji na skrbnem opazovanju in preskušanju teorij s preskusi. Znanost se deli na vede, vede pa na področja (discipline).

Temeljna ali bazična znanost: znanstveniki proučujejo temeljne naravne značilnosti. V času odkritja ti izsledki nimajo nobene uporabne vrednosti.

Uporabna ali aplikativna znanost: izsledki aplikativne znanosti so uporabni v našem vsakdanu.