cover image

Aerostat

From Wikipedia, the free encyclopedia

En aerostat är en luftfarkost, till exempel luftskepp eller luftballong, vars vikt är lika med eller mindre än den undanträngda luftens vikt.[1] En sådan farkost befinner sig "statiskt" svävande i atmosfären.

Balloon_in_Finland.jpg
Luftballonger är aerostater.
Ballondeparis.jpg
Paris Balloon.

Motsatsen är en aerodyn som genom att röra vingar eller propellrar genom luften åstadkommer "dynamiska" krafter som håller farkosten uppe i atmosfären. Exempel på aerodyner är flygplan, helikoptrar[2] och autogiron. Se vidare aerodynamik.