cover image

Arbetskritik

From Wikipedia, the free encyclopedia

Arbetskritik är kritik av “arbete” i sig, och därav också kritik gentemot alla former av arbetstvång.[2][3][4] Arbetskritiker tenderar att mena att de olika sociala praktiker som idag konstituerar "arbete" inte är något transhistoriskt koncept, utan uppburet av samhälleliga praktiker och föreställningar som är specifika för moderniteten.[3][2] Arbetskritiker är inte sällan också ekonomikritiker.[3] Arbetskritiker önskar avskaffa arbete, i varje fall i den form vi känner konceptet idag.[5][2][3] Vissa arbetskritiker är också kristeoretiker, som hyser allvarliga tvivel gällande den generella arbetsproduktiviteten i samtiden.[6]

Hours_of_work_vs._GDP_per_capita%2C_OWID.svg
Sedan 1870 har produktiviteten ökat samtidigt som antalet arbetade timmar minskat.[1]