cover image

Berghangar

From Wikipedia, the free encyclopedia

Berghangar är en fortifikatorisk anläggning vid en flygbas som utnyttjas för service, reparation och uppställning av flygplan. I vissa fall finns även möjlighet till klargörning av flygplan inne i berghangaren, detta ställer speciella krav på brandskyddet då man måste hantera stora mängder brandfarligt flygbränsle inne i ett slutet utrymme.

Entrance_to_The_Aeroseum_%287490297192%29.jpg
Västra infarten till nya berget vid Säve flygbas.
Inside_the_Aeroseum_entrance_tunnel_%287490290326%29.jpg
Västra uppfartstunneln i nya berget vid Säve flygbas.

Oops something went wrong: