CGS-systemet

From Wikipedia, the free encyclopedia

CGS (akronym för centimeter–gram–sekund) eller Gauss system är ett måttsystem som utgår från grundenheterna centimeter, gram och sekund. Det finns bara en uppsättning mekaniska enheter, men flera varianter av elektriska tilläggsenheter.

Table info: Storhet, Enhet, Definition, SI, längd...
Mekaniska CGS-enheter
Storhet EnhetDefinitionSI
längd centimeter1 cm= 10−2 m
massa gram1 g= 10−3 kg
tid sekund
1 s
kraft dyn1 dyn = 1 g•cm/s²= 10−5 N
energi erg1 erg = 1 g•cm²/s²= 10−7 J
effekt erg per sekund1 erg/s = 1 g•cm²/s³= 10−7 W
tryck barye1 Ba = 1 dyn/cm² = 1 g/(cm•s²)= 10−1 Pa
viskositet poise1 P = 1 g/(cm•s)= 10−1 Pas
Close