Creative Commons

ideell organisation som verkar för fria kulturella verk och öppet innehåll / From Wikipedia, the free encyclopedia

Creative Commons (CC) är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser för konstnärliga verk, texter, bilder, ljud med mera.

CC-logo.svg
Creative Commons logoptyp

Creative Commons har utvecklat ett antal licenser, varav en del förbehåller upphovsmannen ensamrätt att skapa ändrade versioner eller att utnyttja verket kommersiellt, medan andra gör verket fritt i samma mening som fri programvara är fri. En del är copyleft-licenser. Alla licenserna ger allmänheten större rätt att återanvända, modifiera eller sprida verken än vad upphovsrätten i sig eller traditionella licenser ger.

Organisationen startades 2001 av den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig tillsammans med Hal Abelson och Eric Eldred och med stöd från Center for the Public Domain.