Dag

tidsperioden mellan solens uppgång och nedgång / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dagen är den ljusa delen av dygnet, det vill säga tidsperioden mellan solens uppgång och nedgång, motsatsen till natt. Dagens längd på jorden är mycket varierande – från ingenting till ett halvt år – beroende på årstid och vilken latitud man befinner sig på, dagarna är som längst vid polartrakterna vid respektive sommartid och som kortast vid respektive vintertid. Vid ekvatorn är dagarna och nätterna i stort sett lika långa under hela året, trots detta så är områden nära ekvatorn alltid varmare än områden nära polartrakterna, oavsett årstid beroende på att solen aldrig når speciellt högt på himlen vid polarregionerna. Denna längsta ljusa tidsperiod på ett (drygt) halvår, som man kan uppleva på Nord- och Sydpolen, kallas polardag.

För andra betydelser, se Dag (olika betydelser).
Daylight.png
Dagens utseende den 2 april 13:00 UTC

Dag är även ett mansnamn, en person med namnet är till exempel Dag Hammarskjöld.