Dekonstruktivism

From Wikipedia, the free encyclopedia

Dekonstruktivism är en arkitekturriktning som uppstod i början av 1980-talet. Arkitekturstilen är inspirerad av dekonstruktivism inom den filosofiska och litteraturvetenskapliga sfären, och framförallt av den algerisk-franske filosofen Jacques Derrida.

Prague_-_Dancing_House.jpg
Det dansande huset i Prag, ritat av Vlado Milunić och Frank Gehry.
Buenos_Aires%2C_the_Woman%27s_Bridge_%28123009%29.jpg
Puente de la Mujer i Buenos Aires, ritad av Santiago Calatrava.
För begreppet i ett filosofiskt sammanhang, se dekonstruktion.

Dekonstruktivismen innebär överlagringar av material och olika geometriska former som skapar konflikter och motsättningar i arkitekturen. Arkitekturstilen laborerar med medvetet förvrängda och upplösta former – kurvlinjer och diagonaler. Företrädare för riktningen är exempelvis de amerikanska arkitekterna Peter Eisenman, Daniel Libeskind och Frank Gehry.