Differenterna

From Wikipedia, the free encyclopedia

Differenterna är en nordvästskånsk konstnärsgrupp bildad på 1960-talet bestående av Lennart Jönsson, Thormod Larsen, Jan Lundgren, Tomas Nordbäck, Bengt Orup och Lennart Rosensohn. De sex konstnärerna var sinsemellan mycket olika men hade som gemensamt den nordvästskånska bakgrunden. Allesammans har haft separatutställningar och deltagit i samlingsutställningar inte bara i Skåne utan också i övriga landet och i utlandet. De flesta av Differenterna är representerade på Nationalmuseum. Alla är representerade på olika konstmuseer i Skåne. De arbetade med en rad olika tekniker som olja, etsningar, akvareller, gravyrer och skulpturer i olika material. I Helsingborg finns en rad offentliga utsmyckningar av medlemmarna i Differenterna. De hade gemensamma utställningar främst under en tioårsperiod från slutet av 1960-talet.