Dokusåpa

TV-genre / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dokusåpa (kortform för dokumentärsåpa; från engelska docusoap, efter documentary, 'dokumentär, och soap, 'såpopera') är en genre inom television. Den utgår från att man under en längre tid filmar en grupp människor under ovanliga förhållanden.[1] Den jämförs ofta med det relaterade och vidare begreppet reality-TV (efter engelskans reality television, 'verklighets-TV').