cover image

Ekomuseum Bergslagen

friluftsmuseum på mer än 70 olika platser i Västmanland och södra Dalarna / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ekomuseum Bergslagen är ett ekomuseum och ett decentraliserat friluftsmuseum i Bergslagen. Museet började sin verksamhet 1986 genom ett samarbete mellan kommuner och länsmuseer i området. Det räknas idag till världens största ekomuseum.[1]

Världsarvet Engelsbergs bruk.
Gravendals stångjärnssmedja.

Det gemensamma temat är järnets historia. Ekomuseum Bergslagen består av ett 60-tal besöksmål som belyser järnhanteringen och järnets väg på olika sätt från kolproduktionen och gruvor, hyttor och järnbruk i norr och, med Strömsholms kanal som transportled, ner till Mälaren i söder. Sommartid arbetar ideella föreningar med upprustning, visningar och aktiviteter på många av besöksmålen.