Författare

person som genom det skrivna ordet kommunicerar, sprider idéer och producerar litterära verk / From Wikipedia, the free encyclopedia

En författare (om kvinnor även författarinna) är en person som skriver texter, såsom romaner, noveller och artiklar. Med författare avses i första hand skribenter som skriver skönlitteratur enligt Svenska Akademiens ordbok;[1] skribenter av annan litteratur – främst inom epik – kallas bland annat skriftställare, journalister och informatörer. Utöver att beteckna upphovsmannaskapet till alla slags skrifter, används ordet författare numera även för yrket att skriva böcker som noveller, romaner och facklitteratur. För andra genrer finns andra yrkesbeteckningar: lyrik (poet, diktare, lyriker), dramatik (dramatiker), kåserier (kåsör), krönikor (krönikör), nyhetsartiklar (journalist, reporter) och tecknade serier (serieskapare, serieförfattare). För att bli medlem i Sveriges Författarförbund krävs att man givit ut minst två böcker,[2] och liknande inträdeskrav finns på motsvarande organisationer i andra länder.

Ett porträtt av Nicolas Boileau (1704).