Farkost

fordon för förflyttning på vatten, i luften eller i rymden (ibland även på land) / From Wikipedia, the free encyclopedia