Farled

trafikled till sjöss / From Wikipedia, the free encyclopedia

Farled eller sjökanal är en trafikled på sjön. Farleder anges i sjökort ofta med en svart heldragen linje. I vissa fall anges vilken riktning som är den nominella huvudriktningen i farleden. Farleder kan vara utmärkta med olika sjömärken, såsom fyrar, bojar och prickar, delvis reglerade enligt nationella och internationella sjötrafikföreskrifter.

Navigation_markers_gnangarra.jpg
Sjömärken vid inloppet till Fremantles hamn och Swan River i Western Australia

Pilot's fairway är ett begrepp inom tullstadgans bestämmelser[förtydliga] för utrikes sjötrafik. Befälhavare som för fartyg till eller från ett tullområde skall hålla sig till allmän farled.