Fjord

lång, smal havsvik med branta klippsidor som skapats av glacialerosion / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fjord definieras inom geologi och geografi som en lång, smal havsvik med branta klippsidor som skapats av glacialerosion. Det finns många fjordar utmed kusterna av Alaska, British Columbia, Chile, Grönland, Island, Kerguelen, Nya Zeeland, Norge, Labradorhalvön, Nunavut, Newfoundland och delstaten Washington.[1] Om fjordmynningen mot havet är grundare än övriga fjorden kallas den för tröskelfjord.

För fjord i beteckningen identifierbart öppet vatten, som i Hakefjorden, se fjärd
Geirangerfjord_%286-2007%29.jpg
Geirangerfjorden i Norge.
Greenland.A2003233.1340.250m.jpg
Den fraktala kustlinjen på östra Grönland med sina många fjordar. Nederst i bild ses Scoresby Sund, världens längsta fjord.

I allmänt tal används dock ordet fjord för många olika former av långsmala vikar, och även för vissa kanaler, öppna vatten och insjöar. Detta har sin förklaring i ordets etymologiska likhet med fjärd. Oslofjorden, Limfjorden, fjordarna i Bohuslän (med undantag för Gullmarn och Idefjorden) och Västergötland och fjärdarna på svenska östkusten och i de svenskspråkiga områdena i Finland är inte fjordar utifrån den internationella geologiska definitionen.