Hydrostatik

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hydrostatik, eller fluidstatik, är läran om vätskor i vila (eller med så låg flödeshastighet att rörelseenergin i sammanhanget är försumbar) och är en underkategori till fluidmekanik.