cover image

Parlament

den högsta beslutande församlingen i ett land / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ett parlament, eller ett lands folkrepresentation, är den högsta beslutande församlingen i ett land. Parlamentet bör representera folket och har som uppgift att stifta lagar och kontrollera regeringens arbete.[2]

Quick facts: Kammare, Parlament, Parlamentariskt styrelses...
Lagstiftande församling
Kammare
Enkammarsystem  · Tvåkammarsystem
Trekammarsystem  · Flerkammarsystem
Överhus (Senat)  · Underhus
Parlament
Parlamentarism  · Parlamentsgrupp
Parlamentsledamot  · Internationella parlament
Parlamentariskt styrelsesätt
Kommitté  · Kvorum  · Motion (Misstroendeförklaring)
Typer
Kongress (Kongressledamot)  · Kommunestyre (Rådman)  · Ståndriksdag (Stånd)
Lagstiftande församlingar i erkända stater
Close
För det svenska TV-programmet, se Parlamentet.
Riksdagshus_entre_2007_1.jpg
Sveriges riksdag är en parlamentarisk församling eftersom parlamentarism tillämpas.
Parliament-Ottawa.jpg
Kanadas parlament är benämnt som parlament, och det är dessutom en parlamentarisk tvåkammarförsamling.[1]

Benämningen av folkrepresentationen, parlamentet, kan variera i olika länder. Till exempel i Sverige och Finland kallas folkrepresentationen riksdag. Medan benämningen parlament används till exempel i Storbritannien.[3]

Ett parlament består av folkvalda politiska representanter som har beslutsrätt i lagstiftningsfrågor. Enligt det parlamentaristiska statsskicket ska parlamentet även kontrollera regeringens arbete och fatta beslut om lagar av konstitutionell status, det vill säga grundlagar.[3][4]

Parlament kan i likhet med andra typer av beslutande eller lagstiftande församlingar vara enkammar- eller tvåkammarsystem.[5] Detta innebär en uppdelning i överhus och underhus vilka sinsemellan kan ha olika funktioner.[6]