Frekvens

antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall / From Wikipedia, the free encyclopedia

Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall[1]. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet anges i SI-enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund. Äldre svensk beteckning är perioder per sekund, p/s.[2] Alternativt kan man mäta tiden mellan två förekomster av händelsen ((tids)perioden) och därefter beräkna periodens reciproka värde:

Quick facts: Grundläggande, Definition, Storhetssymbol(er)...
Frekvens
Grundläggande
DefinitionAntalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetHz
SI-dimensionT−1
Close
FrequencyAnimation.gif
Tre cykliskt blinkande ljus, från lägsta frekvensen (överst) till högsta frekvensen (nederst). För varje ljus är "f" frekvensen i hertz (Hz) – vilket innebär hur många gånger per sekund (det vill säga cykler per sekund) det blinkar - medan "T" är blinkningarnas period i sekunder (s), vilket innebär att antal sekunder per cykel. Varje T och f är reciproka.
Sine_waves_different_frequencies.svg
Sinusvågor med olika frekvens. Vågen längst ner har högst frekvens och vågen längst upp har lägst. Den horisontella axeln representerar tid.