Friser

From Wikipedia, the free encyclopedia

Friser var historiskt invånare av kustområden vid Nordsjön av varierande utsträckning mellan Schelde i söder och Elbe i norr. Språket frisiska är belagt sedan medeltiden, främst i juridiska texter. Friser betecknar i dag invånare i Friesland, Ostfriesland och Nordfriesland.

Se även: Fris
Friserna historiska utbredning i mörkgrått. Randigt där frisiska talas i modern tid.