Frivillig försvarsverksamhet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Frivillig försvarsverksamhet är verksamhet som bedrivs av frivilliga till förmån för ett lands totalförsvar. Verksamheten bedrivs inom ramen för en fristående frivillig försvarsorganisation som utgör en ideell förening eller liknande. Frivilligt deltagande i statliga myndigheters verksamhet, som till exempel hemvärn, nationalgarden, state defence forces, räknas inte som frivillig försvarsverksamhet. Beväpnade politiska organisationer, paramilitära kampförbund, frikårer och andra organisationer som inte är officiellt erkända av staten utgör inte frivilliga försvarsorganisationer.[källa behövs]

Oops something went wrong: