Geografiska koordinatsystem

koordinatsystem för att ange punkter på jordytan / From Wikipedia, the free encyclopedia

Geografiska koordinater (eller Greenwichtopogeografi) kan anges med flera olika metoder.

WorldMapLongLat-eq-circles-tropics-non.png
Världskarta med linjerna för latitud (horisontell) och longitud (vertikal), Eckert VI projection