Geografiskt informationssystem

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Uppslagsordet ”GIS” leder hit. För andra betydelser, se GIS (olika betydelser).