Greenwich Village

From Wikipedia, the free encyclopedia

Greenwich Village är en stadsdel som i huvudsak består av bostäder på sydvästra Manhattan i New York. Området saknar fasta gränser men gränsar ungefär till Broadway i öster, Hudsonfloden i väster, Houston Street i söder och 14th Street i norr. Angränsande stadsdelar är East Village i öster, SoHo i söder och Chelsea i norr. Stadsdelens gatunät är till stora delar inte utformade i rektangulära nät som de flesta områdena på Manhattan.

Greenwich_Village.jpg
Greenwich Village.

I området ligger Washington Square Park med New York University runt om parken.

Oops something went wrong: