Härskarteknik

From Wikipedia, the free encyclopedia

Härskarteknik syftar på olika sociala manipulationer varmed en grupp eller en person förstärker sin position i en hierarki genom att på olika sätt underminera andra grupper eller enskilda individer. Uttrycket härskarteknik myntades ursprungligen av den norske psykologen och filosofen Ingjald Nissen 1945 i verket Psykopatenes diktatur, ett verk där han lägger fram hypotesen att psykopati var orsaken till nazisternas maktövertagande i Tyskland.[1] Ingjald Nissens ursprungliga nio härskartekniker populariserades och reducerades till fem av den norska socialpsykologen Berit Ås 1976[2] och beskrevs redan på 1980-talet i svensk litteratur[3]. Vanligtvis är det någon av dessa fem som avses med termen härskarteknik, men Ås har själv utökat listan med två till och i vardagligt tal används ibland ordet härskarteknik om allmänt ohemula maktmanipulationer. Andra tänkare och debattörer har också beskrivit och delat upp härskartekniker på lite andra sätt[4] men Berit Ås definition och beskrivning är dock den som är klart dominerande.

Oops something went wrong: