Hansan

handelsförbund mellan tyska städer mellan 1100-talet till 1600-talet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Hansan eller Hanseförbundet var ett handelsmonopolförbund av främst tyska eller tyskdominerade städer, som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel vid Nord- och Östersjön och som skyddade sin handel mot konkurrens.

För ön i Österbotten, se Hansan, Malax.

I vidare mening inkluderar hansa även stadsförbundet Hansans föregångare som i själva verket var flera olika handelsförbund eller "Hansor" från 1100-talet, ofta kallad "köpmanshansan", och framåt till "stadshansans" bildande på 1300-talet.[1]

Hansan omfattade som mest nästan 100 städer, av vilka Lübeck var den ledande. Tre olika huvudgrupper (drittlar[2]) av städer formades till en början inom Hansan. Dessa var dels köpmannaorganisationen Gotlandsfarargille under Visbys ledning, dels städerna från Rhenlandet och Westfalen samt Lübeck.[3] Hansans betydelse upphörde under 1600-talet, då världshandeln, som en följd av de geografiska upptäckterna, tog andra vägar.

Namnet på förbundet kommer från den äldre högtyskans Hansa, som betyder "grupp", "klunga", "följe" eller "skara".

Under medeltiden växte de nordtyska städernas inflytande i den europeiska handeln. På 1300-talet slöt de sig samman i ett förbund, hansan, som fick stor både ekonomisk och politisk betydelse i hela Nordeuropa ända in på 1500-talet.