cover image

Holocenkalendern

kalender / From Wikipedia, the free encyclopedia

Holocenkalendern, alternativt holocéna kalendern eller holocen era (efter den geologiska epokenholocen: 9 700 f.Kr. – idag), är en föreslagen kalenderreform, där år 1 sätts nära början för den moderna människans historia (början av mänsklig civilisation) men samtidigt anknyter till den gregorianska kalendern.[1] Detta genom att sätta årtalet 10 000 före Kristus som epok (år 1) för den gällande eran. På så sätt kommer alla gregorianska datum kunna konverteras till holocenska datum genom enkla omräkningar.[1]

För den geologiska perioden, se Holocen.
Holocenkalendern
Gobeklitepe.jpg
Exempel på början av mänsklig civilisation: stentemplet vid "Göbekli Tepe", byggd runt 500 HE (9500 f.Kr.).[1]
Alternativa namn Holocéna kalendern
Holocen era
Typ Kalenderreform
Gällande era Holocen era (HE)
Den mänskliga eran
Civilisationella eran
Epok (utgångspunkt) 10000 f.Kr.
Nuvarande år 12023 HE (2023 e.Kr.)
Holocen jämte gregoriansk tideräkning.

Holocéna årtal
  •   holocen era
  •   före holocen
12 023 2023
12 001 2001
11 001 1001
10 001 1
10 000 1
9000 1001
8000 2001
7000 3001
6000 4001
5000 5001
4000 6001
3000 7001
2000 8001
1000 9001
1 10 000
1 10 001
1001 11 001
2001 12 001

Denna förslagna epok har ingen fastslagen benämning ännu men exempel på förekommande benämningar är holocen era/tideräkning, mänsklig era/tideräkning och mänsklig civilisation.