Ingvarsstenarna är de runstenar som restes till minne av nordmän som dött under Ingvar den vittfarnes katastrofala vikingatåg, när de på sina skepp färdade i österled kring åren 1036-1041. Vikingatåget har därför fått namnet Ingvarståget.

Oslo
Köpenhamn
Göteborg
Stockholm
Ingvarsstenarnas spridning i Uppland, Södermanland och Östergötland.
Stenen U778 i Svinnegarns kyrka.

Gripsholmsstenen (Sö 179) är en av de mest bekanta av Ingvarsstenarna.

Totalt finns det mellan 25 och 30 Ingvarsstenar, vilket är enastående när det gäller runstenar som kan knytas till en och samma historiska händelse.

Oops something went wrong: