cover image

Jolle

mindre roddbåt eller segelbåt / From Wikipedia, the free encyclopedia

Jolle, även joll (orden kommer från medellågtyska jolle respektive nederländska jol med oklart ursprung[1]) eller på västkusten dinge, är en mindre öppen rodd- eller segelbåt. Inom sport- och kappsegling finns exempelvis finn- och optimistjolle.

Szalupa.jpg
En jolle firas ned från dävert

Även mindre livbåtar som förvaras ombord brukar också benämnas för jolle. En jolle kan också vara en släpjolle, till båt eller mindre fartyg. Jollen kan hänga i en dävert eller ligga i ett båtskrå; jollen används som skeppsbåt vid ankring eller på redden eller vid förflyttning i hamnar.