cover image

Kalmarunionen

union mellan Danmark, Norge och Sverige 1397–1523 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kalmarunionen var en skandinavisk union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 6 juni 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna, och omfattade det största politiska samlade området i Nordens historia. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1814, med betydande ändringar i formerna för denna år 1536.

Quick facts: ...
Kalmarunionen
Personalunion
Flag_of_Denmark.svg
Royal_Banner_of_Norway_%2814th_Century%29.svg
Flag_of_Sweden.svg
1397–1523 Flag_of_Denmark.svg
Flag_of_Sweden.svg
Flag_of_the_Kalmar_Union.svg Armoiries_medievales_d_Eric_de_Pom%C3%A9ranie_1382-1459.svg
Flagga Vapen
Kalmarunionen 1397. (Den nordiska bosättningen på Grönland bestod vid denna tid endast av några bosättningar vid sydspetsen.)
Kalmarunionen 1397.
(Den nordiska bosättningen på Grönland bestod vid denna tid endast av några bosättningar vid sydspetsen.)
Kalmarunionen 1397.
(Den nordiska bosättningen på Grönland bestod vid denna tid endast av några bosättningar vid sydspetsen.)
Huvudstad


Statsskick Monarki
Bildades 1397
  bildades genom Unionsmötet i Kalmar
  bildades ur Danmark, Norge & Sverige
Upphörde 1523
  upphörde genom Befrielsekriget
  uppgick i Danmark-Norge och Sverige
Idag del av Norge Norge
Danmark Danmark
Sverige Sverige
Finland Finland
Island Island
Ryssland Ryssland
Storbritannien Storbritannien
Tyskland Tyskland
Close

Unionen grundades vid ett möte i Kalmar 1397, där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna Erik av Pommern till kung över de tre länderna (med drottning Margareta som inledande samregent). Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat. Det finns olika uppfattningar bland historiker om hur brevet ska tolkas. Vissa menar att det inte utgjorde något juridiskt bindande fördrag. Oavsett detta så regerades de tre rikena av samma monark. Erik efterträddes av Kristofer av Bayern. Vid dennes plötsliga bortgång i januari 1448 saknades dock en given efterträdare och Danmark och Sverige valde varsin regent. Det dröjde till 1457 innan de tre rikena åter styrdes av samme kung, Kristian I. Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som Hans och Kristian II styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var unionen hela tiden ett politiskt alternativ ända fram till valet av Gustav Vasa till kung 1523.

Historikern Gottfrid Carlsson karakteriserar unionen som en "förbundsstat" även om Kalmarunionen saknade lagstiftningsmakt på federal nivå.[1] Unionen var Europas största land till ytan. Historikern Dick Harrison beskriver unionen som:

En stor, permanent (önskade man åtminstone) personalunion som syftade till att med gemensamma ansträngningar skapa en militär motvikt mot gemensamma fiender.[2]

Historikern Erik Lönnroth såg unionen som en politisk och ekonomisk nödvändighet för att dämma upp den tyska expansionen mot norr under 1300-talet. När tidigare utrikespolitiska hot, Hansan, Tyska orden och nordtyska furstar, bortföll på 1500-talet försvagades också unionstanken.[3]