Konsult

yrkesmässig person som ger råd inom specifikt ämnesområde / From Wikipedia, the free encyclopedia

En konsult är en yrkesutövare som arbetar som specialist inom ett visst område,[1] ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det.

Att vara konsult är inte ett yrke, utan en alternativ anställningsform, likt bemanning, då konsulten vanligtvis arbetar på uppdragsbasis hos kunder.[2] Det finns dock fler exempel på anställningsformer för konsulter, exempelvis som internkonsult, i vilket fall konsulten har sin arbetsgivare som kund.