Krigsmakten

Sveriges krigsväsen före 1975 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Krigsmakten var fram till årsskiftet 1974/1975 samlingsnamnet på de svenska militära myndigheter som sedan den 1 juli 1994 ingår i förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten.

Quick facts: Information, Nation, Nedlagd, Organisationer,...
Krigsmakten
F%C3%B6rsvarsdepartementet_vapen.svg
Information
NationSverige Sverige
Nedlagd31 december 1974
OrganisationerArm%C3%A9n_vapen_bra.svg Armén
Marinen_vapen_bra.svg Marinen
Flygvapnet_vapen_bra.svg Flygvapnet
Hemvarnet_vapen_bra.svg Hemvärnet
HögkvarterStockholms heraldiska vapen Lidingövägen 24, Stockholm, Sverige
Högste befälhavareHM Konungen
StatsrådFörsvarsministern
FörsvarschefÖverbefälhavaren
Ekonomi
Övrigt
Close

Namnbytet togs först upp av 1945 års försvarskommitté. Det slutgiltiga beslutet om byte från krigsmakten till försvarsmakten fattades av Sveriges riksdag genom stiftad lag 1974 och namnbytet ägde formellt rum den 1 januari 1975.[1]

Bakgrunden till namnbytet var att "understryka det fredsbevarande syftet med Sveriges försvar". Namnbytet genomfördes dock i praktiken ute i verksamheterna successivt under många åtföljande år på grund av den stora omfattning där namnet brukades.

Från 1975 fram till 1994 var försvarsmakten ingen myndighet i sig utan en samlingsbeteckning för de militära myndigheterna som operativt stod under Överbefälhavaren (ÖB).