Lärad

ett träd i nordisk mytologi / From Wikipedia, the free encyclopedia

Lärad (fornvästnordiska: Læraðr eller Léraðr) är ett träd i nordisk mytologi. Trädet omtalas i eddadikten Grímnismál 25–26, där vi får veta att geten Heidrun (Heiðrún) och hjorten Eiktyrner (Eikþyrnir) står på Valhalls tak och betar från trädets grenar. Heidrun ger mjöd i stället för mjölk, och det i sådan mängd att alla Valhalls enhärjar dagligen kan bli fulldruckna (fulldrukknir). Från Eiktyrners horn dryper vatten (dagg?) i sådan myckenhet att det flödar ner i Hvergelmir, varifrån all världens floder fylls.

Heidrun betar från Lärads grenar. Bild av Lorenz Frølich, 1895.

Trädet omtalas också av Snorre Sturlasson i Gylfaginning, kapitel 39, där vi även får veta att Lärad är ett barrträd − i varje fall om det allittererade uttrycket bíta barr (äta barr) skall tolkas bokstavligt.

Troligen är Lärad ett heiti, eller en poetisk synonym, för världsträdet Yggdrasil. För detta talar trädets lokalisering. Det överskuggar Valhall, vilket betyder att det står i världens centrum, och Hvergelmir, som fylls av vattnet från Eiktyrners horn, är en av de källor som ligger vid Yggdrasils rötter. Flera eddadikter uppger dessutom att Yggdrasil är omgiven av skadegörare som biter, gnager och äter av trädet. Heidrun och Eiktyrner tillhör kanske inte de värsta av dessa, men de smälter väl in i helhetsbilden.[1]

Stavningen av namnet Lärad varierar i olika handskrifter, vilket komplicerar tolkningen.[1] Om första ledet är Læ- ("svek"; "skada") skulle namnet kunna syfta på trädet som den plats där Oden i nio dagar och nätter hängde spjutstungen, offrad av sig själv åt sig själv. Om första stavelsen i stället är (H)lé- ("lä", "skydd") skulle namnet kunna utläsas *Hléráðr, "den som råder för lä", det vill säga genom sitt grenverk skyddar för vinden. Kanske har man tänkt sig Lärad som ett vårdträd vid Valhall, men etymologin är långt ifrån klar och även andra tolkningar har föreslagits.[1][2]

Namnet Læraðr, Léraðr (eller kanske *Hléráðr) har försvenskats på olika sätt: Lärad (Erik Brate, Björn Collinder, Arvid August Afzelius); Läråd (Nils Fredrik Sander, Peter August Gödecke); Lerad (Anders Jacob Danielsson Cnattingius); Leråd (Karl G. Johansson och Mats Malm) samt Läråde (Åke Ohlmarks).