cover image

Land

landområde som utgör en självständig eller självstyrande politisk enhet / From Wikipedia, the free encyclopedia