Landkreis

administrativ indelning i Tyskland / From Wikipedia, the free encyclopedia

Landkreis eller Kreis är i Tyskland en form av sekundärkommuner inom Tysklands förbundsländer, och motsvarar närmast landstingen i Sverige eller de moderna landskapen i Finland. Många större städer tillhör ingen Landkreis utan är kretsfria (Kreisfreie Stadt) och utgör administrativt en primär- och sekundärkommun samtidigt.

Administrative_divisions_of_Germany.svg
Förvaltningsnivåer i Tyskland
Landkreise%2C_Kreise_und_kreisfreie_St%C3%A4dte_in_Deutschland_2021-07-01.svg
Karta över Tyskland med gränser för samtliga Landkreise inritade. Kretsfria städer markerade i gult.

Inom en Landkreis har man vanligen samma bokstav på bilarnas registreringsskyltar.

Landkreise ingår i vissa förbundsländer i ett Regierungsbezirk, som utgör den högsta administrativa undernivån i förbundslandet. I många förbundsländer utgör Landkreise och kreisfria städer istället den högsta nivån av administrativ underindelning. I en Landkreis finns flera Gemeinden och städer, vilka motsvarar de svenska kommunerna.

I Schleswig-Holstein och Nordrhein-Westfalen kallas Landkreis för Kreis. Storstäderna och stadsdelstaterna Berlin, Hamburg och Bremen har inte denna typ av underindelning.

Oops something went wrong: