cover image

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom lantmäteri och kartografi.

För motsvarande ämbetsverk i Finland, se Lantmäteriverket.

Quick facts: Departement, Organisationstyp, Kommun, Län, O...
Lantmäteriet
Lantmäteriets huvudkontor i Gävle
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunGävle kommun
LänGävleborgs län
Organisationsnr202100-4888
FöregångareStatens lantmäteriverk
Inrättad1 september 2008
GeneraldirektörSusanne Ås Sivborg
InstruktionSFS 2009:946
Webbplatswww.lantmateriet.se
Close
Kongl. General-Lantmäteri-Contoret, entrén till Lantmäteristyrelsens hus vid Västra Trädgårdsgatan 2, Stockholm.

Den 1 september 2008 slogs det tidigare Lantmäteriverket och de 21 länsvisa lantmäterimyndighetern ihop till en enad myndighet med det nya namnet Lantmäteriet.[1] Lantmäteriet har till uppgift att tillhandahålla geografisk information, fastställa ortnamn, ansvara för de geodetiska referenssystemen och ansvara för fastighetsindelningen i Sverige. Lantmäteriet är också sedan den 1 juni 2008 inskrivningsmyndighet.

Lantmäteriets forskningsarkiv består av drygt en halv miljon kartor, varav de äldsta ritades på 1600-talet. Det har tillsammans med de regionala förrättningsarkiven med cirka 2 miljoner akter med tillhörande kartor skannats och är tillgängliga via internet.

Lantmäteriet har cirka 2 200 medarbetare, varav knappt 900 på huvudkontoret i Gävle. Susanne Ås Sivborg är myndighetens generaldirektör.[2]

I samarbete med det statliga bolaget Swedesurvey bedriver Lantmäteriet utlandsverksamhet som till stor del avser utbildning och institutionsbyggande. Flertalet utlandsprojekt är finansierade av Sida.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn försörjning av grunddata.[3]