Litteratur

skrivna verk / From Wikipedia, the free encyclopedia

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.[1]

Litteratur
Books_of_the_Past.jpg

Litteratur publiceras ofta i bokform.


Printing3_Walk_of_Ideas_Berlin.JPG
Skulptur i Berlin.

Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa estetiska kvaliteter, vilket ledde till att ordet blev synonymt med skönlitteratur.[1] Under de senaste decennierna har begreppet litteratur vidgats. Genregränserna har brutits ner av blandgenrer, och författare har på senare år försökt komma ifrån det "finkulturella", subjektiva och fiktionalistiska.[1] Inom ämnet litteraturvetenskap studerar man nu även journalistik, talekonst och biografier.[1] Enligt litteraturkritikern Ezra Pound var litteratur "nyheter som förblir nyheter".

Litteratur återfinns numera tillgängligt att låna på bibliotek, till försäljning i bokhandlar och att läsa på internet. Det finns många priser och utmärkelser inom området litteratur, varav ett av de mest kända är Nobelpriset i litteratur.