Ljusets hastighet

fysikalisk konstant / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ljusets hastighet (betecknas c) är egentligen två olika hastigheter:

  1. den högsta möjliga hastigheten för informationsöverföring enligt relativitetsteorin, en grundläggande egenskap hos rumtiden.
  2. hastigheten för elektromagnetisk strålning, baseras på elektriska och magnetiska egenskaper hos ett medium.

I vakuum är de lika stora. I andra medier utbreder sig strålningen långsammare.

Ljusets hastighet i vakuum, c, är en fysikalisk konstant och är 299 792 458 m/s (exakt värde).[1][2] Denna hastighet är oberoende av observatörens rörelse – två olika observatörer kommer alltid att uppmäta samma hastighet, oavsett hur de rör sig i förhållande till varandra. Som en mera åskådlig föreställning om ljushastighetens värde kan nämnas att hastigheten motsvarar sträckan jorden runt sju och en halv gång på en sekund.