Mast

From Wikipedia, the free encyclopedia

En mast är en vertikal stående rundhult eller konstruktionsegelbåtar samt segelfartyg för att fästa de segel som påverkar farkostens framdrivning. Master kan vara placerade i en mastfotdäcket eller gå igenom däckets mittfisk eller (masthål) ned till kölsvinet. Master är oftast stagade i farkosten sid- samt långskepps med stag, även master utan stag (ostagade) förekommer på mindre båtar.

Mast_eines_Segelschiffs_mit_Salingen.jpg
Masten på en segelbåt.
Ystads_Sm%C3%A5b%C3%A5tshamn_-_15juni2021.jpg
Master på segelbåtar.
Denna artikel handlar om master inom segling. För sändarmaster för radio och TV, se radiomast. Om mjölkprodukten mast, se kärnmjölk.

Oops something went wrong: