Valspråk

målinriktad, kort och kärnfull fras / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ett valspråk, ett motto eller en devis är en ofta kort och kärnfull mening som uttrycker vad en person, organisation eller nation har som mål eller underliggande tanke.

Ordet devis omdirigerar hit. Inte att förväxla med divis, som är ett annat ord för bindestreck.

En bok eller ett kapitel kan inledas med ett motto som anger en tendens eller ett syfte med innehållet i resten av texten. Ett valspråk som tas upp som del i ett heraldiskt vapen finns där på ett så kallat devisband.