Nero Claudius Drusus

son till Kejsarinnan Livia och farfar till Kejsaren Caligula / From Wikipedia, the free encyclopedia