For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Ny befälsordning.

Ny befälsordning

Från Wikipedia

Ny befälsordning, NBO, var en reform som genomfördes i Försvarsmakten 1983 och som medförde att de tre yrkesbefälskårerna, plutonsofficerare, kompaniofficerare och regementsofficerare avskaffades som befälskårer och ett enhetsbefälssystem skapades.

NBO ersattes med 2009 års befälsordning som syftar till att mer efterlikna andra länders system, med syfte att underlätta internationellt samarbete, istället för att skapa något helt avvikande från omvärlden likt NBO.

Grundprinciper

 • Allt yrkesbefäl är chef, fackman och utbildare.
 • Allt yrkesbefäl tillhör samma befälskategori, yrkesofficer.
 • Allt yrkesbefäl fullgör grundutbildning på befälslinje som värnpliktig bland värnpliktiga.
 • Allt yrkesbefäl utbildas efterhand till plutonchef i krigsorganisationen och till kvalificerad utbildade i fredsorganisationen.
 • Fänrik är den lägsta tjänstegraden för yrkesbefälet.[1] [2]

Utbildning

 • Allmän behörighet för högskolestudier ett grundkrav.
 • Genomgången grundutbildning som värnpliktig gruppbefälselev, plutonsbefälselev eller kompanibefälselev ett grundkrav.
 • Förberedande officerskurs (FOK) krav för antagning som yrkesofficersaspirant.
 • Officerskurs vid officershögskola med skoldel och praktiktjänstgöring om sammanlagt 22 månader (fänrik).
 • Efter ett till fem år urval till krigshögskolan allmänna kurs (löjtnant). Två år därefter genomgång av krigshögskolans högre kurs (kapten). Efter fyra till sex år urval till militärhögskolans allmänna kurs (major). Därefter urval till militärhögskolans högre kurs (överstelöjtnant och högre).
 • De som inte genomgår krigshögskolans allmänna kurs genomgår efter fem till nio år specialistkursen (löjtnant). Därefter möjligt urval till den högre kursen (kapten). [1] [2]

Förändrad tjänsteställning och grad

Plutonsofficerarna erhöll officers tjänsteställning och grad. Fanjunkare blev därvid löjtnanter och sergeanter blev fänrikar.

Fackliga förändringar

Bland annat som en följd av reformen skapades två officersförbund, Officerarnas riksförbund i TCO och Svenska officersförbundet i SACO. Tidigare fanns det tre, Plutonsofficersförbundet och Kompaniofficersförbundet i TCO och Svenska officersförbundet i SACO.

Referenser

 1. ^ [a b] Regeringens proposition 1977/78: 24 om ny befälsordning för det militära försvaret.
 2. ^ [a b] Flygvapennytt 2(1982) 2015-10-06.


{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Ny befälsordning
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.