Ny befälsordning

reform inom Försvarsmakten 1983 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ny befälsordning, NBO, var en reform som genomfördes i Försvarsmakten 1983 och som medförde att de tre yrkesbefälskårerna, plutonsofficerare, kompaniofficerare och regementsofficerare avskaffades som befälskårer och ett enhetsbefälssystem skapades.

NBO ersattes med 2009 års befälsordning som syftar till att mer efterlikna andra länders system, med syfte att underlätta internationellt samarbete, istället för att skapa något helt avvikande från omvärlden likt NBO.