cover image

Nya Älvsborg

fästning på Kyrkogårdsholmen vid Göteborgs hamn / From Wikipedia, the free encyclopedia

Nya Älvsborg, Nya Älvsborgs fästning eller bara Älvsborg[1] är en fästning på Kyrkogårdsholmen[2] i Älvsborgsfjorden (tidigare Wike fjord)[3] i Göta älvs mynning, vid inloppet till Göteborgs hamn.[4] Fästningen började byggas 1653 för att försvara staden mot den danska flottan, som på samma plats byggt en fästning redan 1644. Den har varit belägrad, men aldrig intagen av fientliga styrkor.[5] Nya Älvsborg är statligt byggnadsminne (SBM) sedan den 25 januari 1935.[6] Fastighetsbeteckningen är Älvsborg 855:752.[7] Nya Älvsborg är en av Sveriges 11 salutstationer där officiella saluter avges av Försvarsmakten vid särskilda högtider såsom nationaldagen, Konungens födelsedag, etc.

För andra betydelser, se Älvsborg (olika betydelser).
Quick facts: Plats, Typ, Byggd, Material, I bruk...
Nya Älvsborg
Gothenburg_juli_2009_%28ubt%29-000.JPG
Nya Älvsborg i Göteborgs hamninlopp.
PlatsGöteborg, Sverige
TypFästning
Byggd1653–1701
MaterialGranit, tegel
I bruk1676–1869
Kontrollerad avSverige
Close

Nya_%C3%84lvsborg_-_KMB_-_16000300030219.jpg
Flygfoto. Troligen från slutet av 1970-talet.

Fästningen är uppförd på vad som ursprungligen var två separata holmar, av vilken den södra upptas av själva fästningen och den norra av ett så kallat hornverk.[8][9] Den smala rännan mellan holmarna fungerade under en tid som båthamn,[10] och rännan fanns kvar fram till åtminstone 1820.[11] Anläggningen kallades först Kyrkogårdzholmen innan Gamla Älvsborg blivit utdömt.[12]

Under Skånska kriget 1675-1679 deltog fästningen i Göteborgs försvar mot danska angrepp och under senare delen av stora nordiska kriget var den 1717-1719 inblandad i strider med dansk-norska sjöstyrkor under ledning av amiral Peder Tordenskjold.

När fästningen senare på 1700-talet minskade i betydelse som militär anläggning, användes den i stället i ökande grad som fängelse fram till 1866. Under första världskriget hade fästningen rollen som minförråd, som en del i försvaret av Göteborgs hamn.

Nya Älvsborg ingår i en serie av försvarsanläggningar med namnet Älvsborg vid inloppet till Göteborg som tidsmässigt avlöst varandra. Det skall inte förväxlas med sin föregångare Älvsborgs slott vilket, med början på 1300-talet, hade uppförts vid Klippan längre in i älvmynningen. Fästningen skall heller inte förväxlas med sin efterföljare Älvsborgs fästning, samlingsnamnet för ett antal försvarsanläggningar i Göteborgs hamninlopp, med bland annat Oscar II:s fort insprängt i Västerberget vid älvmynningen i början av 1900-talet.

På bastionen Havsfrun fanns under en tid en fyr, ett fyrkantigt torn beläget på fästningens sydvästra udde, vilken sticker ut mot inseglingsleden till Göteborg.[13] Fyren ledsagade insegling nattetid till Göteborg från Vrångö, stora farleden från Vinga samt den så kallade Kalvsundsleden och syntes på upp till 2,5 sjömils avstånd.[14][15]

Oops something went wrong: