Otto August Mankell

svensk arkitekt, litograf och illustratör / From Wikipedia, the free encyclopedia